Stoffskifte: Forstørret skjoldbrukskjertel - illustrasjon
Mennesker som ikke får behandling for lidelser i skjoldbruskkjertelen kan blant annet utvikle struma. Nå skal persontilpasset medisinering gjøre behandlingen mer presis. Illustrasjon: Shutterstock

Får riktig stoffskiftemedisin mange måneder raskere enn før

I dag kan det ta mange måneder å finne ut hvor mye medisin du trenger. Men med nye metoder for persontilpasset medisinering kan legene treffe blink på første forsøk.

Det handler om pasienter som må fjerne skjoldbruskkjertelen. Noen må operere den bort. Det kan være flere grunner til at den må fjernes. Kreft eller struma, for eksempel. 

Viktig stoffskiftehormon

– Skjoldbruskkjertelen styrer stoffskiftet og produserer et hormon som heter tyroksin. Når kjertelen ikke er der lenger, får ikke kroppen det hormonet den trenger. Derfor må du ta syntetisk hormon i tablettform resten av livet, forklarer Lars Hellemo.

Han er seniorforsker i SINTEF. Der arbeider han sammen med legene på Universitetssykehuset i Nord-Norge for å finne ut akkurat hvor mye tyroksin pasientene må få. Hormonet er viktig  fordi det blant annet regulerer kroppens energiomsetning.

Så langt har studien svært lovende resultater. En av pasientgruppene som var med i studien fikk riktig medisindose dobbelt så fort som de i  kontrollgruppa.

Store forskjeller mellom pasientene

– Det er stor forskjell mellom pasientene på hvor mye de trenger av den medisinen, forteller Hellemo. Det er heller ikke mulig å finne det ut med noen enkel måling som sier at denne pasienten trenger 100 mikrogram om dagen, mens denne pasienten trenger 200.

– Det du gjør, er at du tar en blodprøve. Hvis den viser at du må endre dosen, så tar det lang tid fra du endrer den til resultatet stabiliserer seg nok til at du kan ta en blodprøve til, forklarer han.

Det går gjerne seks til åtte uker til neste prøve. Så en ny vurdering, så kanskje enda en blodprøve. Hvis du er langt unna på første forsøk, tar det veldig lang tid. Justeringene skal tas i små trinn, nemlig.

stoffskiftemedisin

De som har måttet operere bort skjoldbruskkjertelen, får slike tabletter som bidrar til å styre stoffskiftet. Problemet er å finne ut hvor stor dosen skal være.

Regneverktøy forutser responsen

Det som teknologene i Trondheim og legene i Tromsø har fått til, er å ta blodprøver tidligere og oftere og bruke en matematisk modell som kan finne ut hvordan utviklingen går.

– Vi får hjelp av modellen til å forutsi hvor du kommer til å havne hvis du fortsetter på den dosen du får nå og hvordan responsen er i kroppen. Dermed kan vi foreslå ny dose raskere, sier Lars Hellemo.

I studien som er ferdig, har halvparten av pasientene som har vært med, fått brukt dette regneverktøyet til å tolke blodprøvene sine. De to første ukene etter at skjoldbruskkjertelen var fjernet,  fikk de tatt blodprøver flere ganger i uken. Så ventet de seks uker og fikk sjekket om doseringen var riktig.

Fikk riktig medisindose dobbelt så fort

Ikke alle traff første gangen. Etter åtte uker var rundt 40 prosent av struma-pasientene der legene ønsker. I kontrollgruppen – de som ble behandlet på «gamlemåten» – var tallet null.

Forskerne så også på hvor lang tid det tok å komme i mål med riktig dosering. For pasientene som hadde fjernet skjoldbruskkjertelen på grunn av kreft, gikk det dobbelt så fort for dem som fikk hjelp av regneverktøyet For strumapasientene var forskjellen litt mindre.

– Vi kan styre mot et presist mål, men vi treffer ikke presist for alle med én gang, sier Hellemo. Han konstaterer likevel at det er god fremgang. – For de pasientene som må vente lenge, har dette mye å si, understreker han.

Referanse:

Vegard Heimly Brun, Amund Henrik Eriksen, Ruth Irene Selseth, Kenth Johanssson, Renate Vik, Benedicte Davidsen, Michal Kaut og Lars Hellemo: Patient tailored levothyroxine dosage with pharmacokinetic/pharmacodynamic modeling: a novel approach after total thyroidectomy, Thyroid, 2021, under publisering. doi: 10.1089/thy.2021.0125