Pågangsmot: Bildet viser par som er ute og løper sammen.
Når vi passerer 50, skjer noe med oss. Lidenskap, positiv innstilling og pågangsmot henger ikke like godt sammen med hverandre. Da må vi skjerpe oss for å kunne stå på videre. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Over 50? Sånn beholder du gnisten og trykket

Er du over den første og andre ungdommen og kjenner at det skal mer til for å tenne deg? Du er ikke akkurat alene. Men det går an å gjøre noe.

Forskning bekrefter det som mange nok har ant: Når vi blir eldre, blir dørstokkmila ekstra lang, og det blir mer vrient å få oss opp av sofaen.

En ny forskningsartikkel ser på sammenhengen mellom lidenskap, pågangsmot og positiv innstilling hos folk i alderen 14 til 77 år. Dette er den første artikkelen som tar for seg denne sammenhengen blant folk i en så bred aldersgruppe.

Artikkelen viser at det tidlig i livet er en sterk sammenheng mellom lidenskap og pågangsmot, spesielt hos menn. Unge folk som brenner for noe er villige til å stå på for å gjennomføre det også.

Hos unge henger alt sammen med alt

– Lidenskapen styrer retningen på pilen, det vi brenner for og ønsker å oppnå. Pågangsmotet styrer styrken, hvor stor innsats vi er villige til å legge ned for å oppnå noe, sier professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Bildet viser ung kvinne på fjelltopp.

Når du er ung henger lidenskap, pågangsmot og positiv innstilling tett sammen. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Akkurat denne sammenhengen tror forskere er ekstra viktig for at du skal bli skikkelig god i noe. De virkelig lidenskapelige er villige til å gjøre mest for å bli best. Og gjennomfører det. Menn er mer avhengige av lidenskap enn kvinner er for å gjøre noe, men ellers er det temmelig likt mellom kjønnene.

Men straks du havner i 50-årene, skjer det noe med deg. Da er det nesten ingen sammenheng mellom lidenskap og pågangsmot.

Du finner i tillegg en sammenheng mellom lidenskap og positiv innstilling, sånn at du jammen tror du skal greie å bli god i det du brenner for også. Pågangsmot og positiv innstilling viser et lignende mønster. Alt henger sammen med alt. Så lenge du er ung.

Men dette falmer når vi blir eldre.

Daffere i 50-årene

917 mennesker deltok i undersøkelsen. Disse ble delt inn i flere aldersgrupper.

– Sammenhengene er ganske like i aldersgruppene fra 14 til 53 år, sier professor Sigmundsson.

Men straks du havner i 50-årene, skjer det noe med deg. Da er det nesten ingen sammenheng mellom lidenskap og pågangsmot. Det skal da i teorien mye mer til for at vi faktisk gjør noe.

–  Så vi halvgamlinger i 50-årene kan være fulle av gode intensjoner og i teorien ha god lyst til å gjennomføre noe. Men når det kommer til stykket kan det tolkes slik at vi gjennomfører sjelden, med mindre vi finner noe vi virkelig er interessert i?

– Ja, det kan vi si, bekrefter professor Sigmundsson.

Noe mangler etter hvert

50-åringer og eldre kan også være svært lidenskapelige, men ha lavt pågangsmot. Eller omvendt.

– Det kan bety at det er vanskeligere å mobilisere pågangsmot og viljestyrke, selv om du har lidenskapen. Eller at du har pågangsmot og viljestyrke, men ikke brenner sterkt nok, konstaterer professoren.

Bildet viser et eldre par i naturen.

Du må rett og slett aktivt finne det du brenner for om du ikke allerede har gjort det. For det finnes ingen snarveier utenom. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

På samme måte er det med den positive innstillingen. Kanskje brenner du for noe ennå, men du har mistet troen på at du faktisk greier å gjennomføre. Eller du tror du kan greie det, men du brenner bare ikke nok lenger.

– Med økende alder blir det mindre og mindre sammenheng mellom pågangsmot og positiv innstilling. Viljen og troen på å bli bedre henger ikke helt sammen.

Ingen snarveier – du må jobbe

Så hva kan vi gjøre med saken?

– Det betyr at du må jobbe for å finne meningsfulle aktiviteter og interesser som du kan følge opp med pågangsmot og viljestyrke. Å tenne gnisten er viktig, uansett alder, sier Sigmundsson.

Du må rett og slett aktivt finne det du brenner for om du ikke allerede har gjort det. For det finnes ingen snarveier utenom.

Use it or lose it. Dette stemmer med nevropsykologien også.

Du må finne og utvikle interessene dine. I tillegg må du innse at det er viktige sammenhenger mellom lidenskap, pågangsmot og positiv innstilling. Du må stå på, trene og gjerne alliere deg med andre som inspirerer og hjelper deg.

Dette gjelder ikke bare for å bli bedre, men også for å vedlikeholde det du allerede har oppnådd. Og det gjelder ikke bare for den fysiske formen, men også for skarpheten i hodet.

– Use it or lose it. Dette stemmer med nevropsykologien også, sier Sigmundsson.

«Du må aldri stoppe opp», siterer Sigmundsson en 85 år gammel verdensmester for old boys skøyter.

– Å stå på er stikkordet, sier professoren.

Kilde: New Ideas in Psychology. Passion, grit and mindset in the ages 14 to 77: Exploring relationship and gender differences. Hermundur Sigmundsson. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732118X20301240