Hva skal til for at du orker å legge ned så mye innsats at du blir supergod i noe? Du må rett og slett brenne for det, viser forskning. Bildet viser Ada Hegerberg, en norsk fotballspiller. Foto: NTB Scanpix

Veien mot toppen starter med lidenskap

Lidenskap, pågangsmot, det rette tankesettet og støtte fra andre må til for at du skal bli blant de aller beste. For bare sånn kan du motivere deg og holde ut all øvingen som trengs.

Hvordan kan Magnus Carlsen være så overlegen? Hvordan kan Zlatan trylle med en appelsin og Ada Hegerberg bli verdens beste fotballspiller? Hvordan ble Björk en så kreativ og dyktig musiker? Hvordan ble H. C. Andersen og Charles Darwin blant de aller beste på sine felt? Det kommer ikke gratis. 

– Det ser ut til at visse faktorer må være til stede for å bli ekspert innenfor et område, sier professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Disse er:

  • Fokusert trening
  • Lidenskap
  • Pågangsmot
  • Positivt tankesett
  • Mentor

En artikkel er publisert i New Ideas in Psychology. Den presenter en teoretisk modell og et nytt testbatteri for lidenskap i forhold til en ferdighet.

–  Et viktig stikkord i denne sammenhengen er å finne et område som du har interesse for. På den måten klarer vi å tenne gnisten, sier professor Sigmundsson.

Hva skal til for at du gidder å legge mye innsats i å bli den beste? Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Hvordan øver du nok?

10.000 timer øvelse er omkvedet for at du skal bli skikkelig god. Selv om timetallet neppe er mer enn en pekepinn, er det ingen særlig tvil om at du må øve mye og målrettet for å bli skikkelig god til noe. Du må altså øve på akkurat det du vil bli god til.

Så hvem er villig til å bruke så mye tid? Hva skal til for at du gidder å legge en slik innsats i å bli den beste til å skru frispark, til å ta i litt ekstra på oppløpet på femmila, til å løse kompliserte ligninger eller skrive en roman?

– Da trenger du noe mer. Du trenger lidenskap for det du holder på med. Du må brenne for det, påpeker Sigmundsson.

– Lidenskap setter retningen på pilen, men pågangsmot bestemmer styrken og størrelsen på pilen, sier Hermundur Sigmundsson.

Men også pågangsmot, en vilje til å stå på over tid, er nødvendig.

– I tillegg trenger du et positivt tankesett, en innstilling som sier at du kan få det til, sier professor Sigmundsson.

Alene greier du det neppe heller. Du må nok ha noen som viser deg veien og støtter deg, en mentor. Noen med de rette kunnskapene må bistå deg i det langvarige løpet som kreves for å bli dyktig.

Lidenskap for et område et tema eller en ferdighet er en helt sentral faktor for å oppnå målene. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Lidenskap et viktig stikkord

Lidenskap for et område, et tema eller en ferdighet er altså en helt sentral faktor for å oppnå målene.

– Lidenskap setter retningen på pilen, men pågangsmot bestemmer styrken og størrelsen på pilen, sier Hermundur Sigmundsson.

For menn er det sterkest sammenheng mellom lidenskap og pågangsmot. De bruker mye energi på det de brenner for. Men for damer er det aller sterkest sammenheng mellom pågangsmot og positivt tankesett.

Lidenskap og pågangsmot sammenvevd

126 personer deltok i studien som danner grunnlaget for artikkelen. Men denne artikkelen henger også sammen med andre artikler og en bok som nå er skrevet om suksesskriteriene. Forskningen ved NTNU rundt læring og ferdighetsutvikling har pågått i snart 30 år.

De siste fire-fem årene har flere forskere jobbet med boken «Ekspertise. Utvikling av kunnskap og ferdigheter». De har blant annet tatt for seg H. C. Andersen, Charles Darwin og Zlatan Ibrahimovic, og hvilke faktorer som gjorde dem fremragende på sine områder.

Faren til Magnus Carlsen, Henrik Albert Carlsen, skriver i boken om sønnens vei til å bli den beste. Vidar Halldorsson har skrevet om islendingene og deres suksess innen idrett som håndball.

K. Anders Ericsson skriver om nettopp de 10.000 timene med trening og at eksperter alltid er «made, not born».

Flere artikler og bøker er på vei.

Kilde: The Passion Scale: Aspects of reliability and validity of a new 8-item scale assessing passion. H. Sigmundsson, M. Haga. F. Hermundsdottir.