En ny undersøkelse tar for seg sammenhengene mellom lidenskap, pågangsmot og positivt tankesett. Foto: Colourbox

Menn trenger mer lidenskap enn kvinner for å lykkes

Gutter trenger i større grad enn jenter å brenne for noe om de skal oppnå gode resultater. Kanskje er dette en grunn til at flere gutter gjør det dårlig på skolen.

For å oppnå målene dine trenger du blant annet lidenskap, pågangsmot og positivt tankesett, som betyr at du tror du lykkes om du bare står på.

Men hva er sammenhengen mellom disse faktorene, og hva er viktigst? Det spørs hvem du er.

En ny undersøkelse tar for seg sammenhengene mellom nettopp lidenskap, pågangsmot og positivt tankesett. Tidligere undersøkelser har vist at mange faktorer spiller inn for å oppnå suksess. Men denne viser at hva som er viktigst også kan variere mellom kjønnene.

– Vi finner store forskjeller mellom kjønnene på enkelte områder, forteller professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU.

For kvinner er alt mer sammenvevd

Kvinner og menn har omtrent den samme graden av pågangsmot og positivt tankesett. Menn har derimot signifikant høyere score på faktoren lidenskap.

For kvinner er alle faktorene, lidenskap, pågangsmot og positivt tankesett tett sammenvevd. Alle tre faktorer har en ganske sterk sammenheng med hverandre.

Denne sterke sammenhengen, der alt henger sammen med alt, finner ikke forskerne i samme grad hos mennene.

Lidenskap og pågangsmot er sammenvevd for å oppnå noe. Lidenskapen bestemmer retningen, hva du vil bli god til. Pågangsmotet bestemmer styrken på og langvarigheten av innsatsen for å oppnå noe. Illustrasjon: NTNU

Menn trenger lidenskap

Hos menn finner ikke forskerne noen sterk sammenheng mellom pågangsmot og positivt tankesett. Men de fant et sterkt samspill mellom lidenskap og pågangsmot.

– Menn trenger i større grad å brenne for noe for å lykkes. De trenger å være mer lidenskapelige, sier professor Sigmundsson.

At lidenskap er så viktig for menn som vil oppnå gode resultater, er et viktig funn som kan være nyttig å vite for folk som er involvert i hvordan framtidas utdanning skal legges opp.

– Dette kan være en grunn til at jenter generelt gjør det bedre på skolen, spekulerer Sigmundsson og de andre forskerne.

Guttene trenger øyensynlig å brenne mer for fagene for å få frem pågangsmotet. Kanskje må dette få konsekvenser for opplæringen, og føre til at vi konsentrerer oss mer om elevenes individuelle interesser, styrker og ressurser. I hvert fall om vi skal få med flere av guttene også.

Positivt tankesett er et viktig utgangspunkt

Det betyr ikke at positivt tankesett ikke er viktig for menn. Det er en viktig underliggende faktor for alle, og flere faktorer spiller inn. Det gjelder uansett kjønn.

– Men selv om positivt tankesett er et godt utgangspunkt, er det ikke tilstrekkelig. Du trenger også fokusert trening, lidenskap, pågangsmot og støtte fra andre som mentorer, lærere og trenere sier professor Sigmundsson.

Undersøkelsen ble gjennomført på Island. 146 unge islendinger deltok.

Kilde: Passion, grit and mindset in young adults: Exploring the relationship and gender differences.  H.Sigmundsson, M.Haga, F.Hermundsdottir. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2020.100795