Bildet illustrerer en overdose.
Overdoser av opioider tar mange unge liv. Illustrasjonsfoto: Karl Jørgen Marthinsen, ISB

Enkel nesespray klar for å redde liv

Årlig dør mellom 250 og 270 mennesker av heroin- eller opioidoverdoser i Norge. I EU dør flere tusen. Nå får europeiske brukere bedre mulighet for å hjelpe hverandre.

Det haster når noen har tatt en overdose av heroin eller andre opioider. Dødeligheten er høy. Men en kamerat kan gi motgift raskt, om denne er lett tilgjengelig.

Brukere og pårørende har vært med på laget når norske forskere og norsk industri nå er klare med en praktisk løsning for 12 europeiske land. Dette er en nesespray som ikke bare er lett å oppbevare og bruke, men som gir liten risiko for abstinenssymptomer i etterkant.

– Dokumentert behandling for alle, også de som ruser seg, har hele tiden vært drivkraften vår, sier NTNU-professor Ola Dale ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Bildet illustrerer en overdose.

Nalokson som nesespray kan redde liv. Illustrasjonsfoto: Karl Jørgen Marthinsen, ISB

Kjent før, men tungvint og ubehagelig

Dale er spesialist i anestesiolog og klinisk farmakologi, og har arbeidet lenge med både smertestillende medisiner og nesespray som en måte å berge liv. Han ville gi brukerne et bedre alternativ for å redde hverandre.

Nalokson er et kjent virkemiddel for å forebygge overdosedødsfall. Det er brukt av helsepersonell siden 1970-årene, og er brukt som kameratredning fra slutten av 1990-årene.

Men de provisoriske sprayene har vært tungvinte å bruke, og det har vært usikkerhet om hvor godt de virket. De provisoriske sprayene hadde heller ikke gjennomgått den normale dokumentasjonen for å teste virkning og sideeffekter før i 2015. For store doser kan altså gi sterke abstinenssymptomer senere.

I 2009 ble Dale oppmerksom på problemet, og bestemte seg for å gjøre noe med det. Det har tatt nær 12 år å få på plass. Nå er nesesprayen Ventizolve endelig ute på markedet fra 1. juli.

Gir ikke fryktet abstinens

– Vår nesespray inneholder en lavere naloksonmengde enn de andre som er godkjent. Vi har kommet frem til en dose som gir tilstrekkelig virkning i de aller fleste overdoser, uten at overdoseofrene må betale en høy pris med sterkt fryktede abstinenssymptomer, sier Dale.

Nalokson brukes som del av behandlingen av mennesker som har tatt overdoser. Arkivfoto: Kåre Eide, Oslo Universitetssykehus

Arbeidet med en ny nesespray har møtt mye motbør i løpet av alle disse årene. Det ble blant annet forsinket av en flom i Bangkok og fikk små avvik i produksjonen av sprayen. Men Dale og hans mange hjelpere har aldri gitt opp.

Professor Dale har vært på hele fire forskningsopphold utenlands, og de internasjonale kontaktene har vært nyttige. Den akademiske farmasøyten Phatsawee Jansook i Bangkok tok på seg oppdraget med å formulere en sprayløsning tilpasset nasalt bruk.

Etter hvert kom medisinstudenten Ida Tylleskär inn. Like etter ble Arne Skulberg med som stipendiat. Han er anestesilege ved OUS, Ullevål.  Da ble det mulig å prøve ut nesesprayen i friske frivillige.

Skulberg vant den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix i 2014 på grunn av arbeidet med nesesprayen. Tylleskär forsvarer sin doktorgradsavhandling om nesespray og overdoser i august.

Til å begynne med fikk de hjelp fra Folkehelseinstituttets vaksinelaboratorium «Biofarmasøytisk produksjon». Men dette er nå nedlagt. I 2014 skjønte de at de måtte få en partner i industrien.

Lanseres i Europa

– Vi hadde aldri fått til noe produkt uten at en industripartner kom inn i bildet.  Alene kunne vi ikke innfri de mange formelle kravene fra Statens legemiddelverk, sier Dale.

Gruppen tok derfor kontakt med Farmaholding/Dne (Den norske eterfabrikk). I dag heter firmaet dne pharma.

– I motsetning til Helsedirektoratet trodde de både på oss og prosjektets kommersielle potensial, sier Dale.

Nå har dne pharma sørget for at de har sikret seg markedsføringstillatelse for Ventizolve i 12 europeiske land. Overdoser er et stort problem i Europa.

– I 2017 døde 8200 personer av overdose i EU. Medregnet Norge og Tyrkia snakker vi om 9400 dødsfall, sier Geir Simonsen, administrerende direktør i dne pharma.

Dette er også ofte folk i 30- og 40-årene som dør lenge før tiden.

Norsk produksjon viktig

– Produktet lages på Karihaugen i Oslo, og det er ingen planer om å flytte produksjonen ut av landet, sier Simonsen i dne pharma.

– Viktigheten av å ivareta nasjonal legemiddeltilvirkning er vi ikke minst blitt minnet om i den siste tiden, sier Dale.

Underveis er også produktet gjennomtestet.

Brukere var rådgivere

– Vi ville dokumentere at sprayen er like god som standardbehandlingen. Det vil si når helsepersonellet i ambulansene setter en sprøyte med nalokson, sier Dale.

BIldet viser nesesprayen Ventizolve.

Designet bryter med alle vanlige regler. Sprayen må være lett å åpne raskt. Illustrasjon: dne pharma

For tida pågår en studie i Oslo og Trondheim der sprayen sammenlignes med en slik standardbehandling.

– Det ville ikke hadde vært mulig å gjennomføre uten dne pharma, sier Arne Skulberg som nå leder studien. – 200 overdosehendelser skal med, og vi er i ferd med å nå det tallet.

– Under planlegging av studien var brukerne, de som ruser seg, involvert. Rådene de ga oss gjorde det mulig å få studien godkjent av Regional forskningsetisk komite, sier Dale.

– Innspill fra brukergruppen allerede på studiedesignstadiet har vært med på å lage en robust studie forankret i brukermiljøet, sier Skulberg.

Brukere har også vært med i arbeidet med å utforme emballasjen, i samarbeid med designfirmaet Anti i Bergen.

Tom Morgan fra designfirmaet Anti lagde en emballasje som brøt med vanlig farmaindustritankegang. Det skulle være på brukernes premisser, lett å ha i lomma, lett å kjenne igjen på mørke og kalde dager og netter i en sekk eller veske. Det måtte også ha plass til reservesprayen i én enkelt forpakning.

Håper flere vil ha medisin med seg

Håpet er at det endelige produktet, to sprayer med nalokson og etui, skal øke sannsynligheten for at sprayen blir og forblir noe som brukerne har med seg.

– Vi håper også at utbredelsen i samfunnet skal bli maksimal. Tanken er å gjøre sprayen ekstra tilgjengelig ved å gi den til folk som har størst risiko for å bevitne overdose. Det gjelder for eksempel for brukere, familiemedlemmer, sosionomer, vektere og politi, sier Tylleskär.

Bildet viser nesesprayen Ventizolve.

Brukere har vært med på utformingen av nesesprayen, sånn at den skal være enkel å ha med, gjenkjenne og bruke. Illustrasjon: dne pharma

NTNU med på laget

NTNU har gått hele veien fra utvikling av en passende farmasøytisk formulering via godkjenning av legemiddelet til klinisk utprøving, som er dokumentasjonens gullstandard.

– Støtte fra instituttlederne, først Toril Hernes og senere Øystein Risa, ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og NorCrin og forskningsstøtte ved St.Olavs Hospital/NTNU og Oslo Universitetssykehus har vært uvurderlig, sier Dale.

Prosjektet har i hovedsak fått økonomisk støtte av Helse Midt-Norge, NTNU og St. Olavs hospital, men også Lærdalsfondet og Stiftelsen norsk luftambulanse.

Kilde: UiO Duo Vitenarkiv. Pharmacokinetics of a novel, approved, 1.4-mg intranasal naloxone formulation for reversal of opioid overdose—a randomized controlled trial. 
Skulberg, Arne Kristian; Åsberg, Anders; Zare, Hasse Khiabani; Røstad, Hilde; Tylleskär, Ida; Dale, Ola.