– En del mennesker som bruker vold har lett for å føle seg krenket. Mye av behandlingen handler om å forstå seg selv, sier stipendiat Merete Berg Nesset ved NTNU. Illfoto: Colourbox.

Mange menn ble mindre sinte med mindfulness

Før behandlingen var det 85 prosent av mennene i studien som slo, sparket eller ristet kjæresten sin. Etter behandlingen hadde de aller fleste sluttet med vold.

For mennesker som lever i et voldelig forhold har tiden med et stengt samfunn vært ekstra vanskelig.

Nå er det endelig mer og mer lys i koronatunnelen. Døra til en normal hverdag lirkes stadig mer på gløtt.

– For mange har ukene med et stengt samfunn vært en ekstrem situasjon med mye stress. Vi som jobber med sinnemestring har kjent på en reell bekymring over hva som kan ha foregått bak husets fire vegger, sier Merete Berg Nesset.

Færre muligheter for å komme seg unna

Hun har i mange år jobbet med behandling av sinte mennesker som slår, brøler og truer. Nå er hun på oppløpssiden av arbeidet med en doktorgrad ved NTNU om samme tema.

COVID-19 har krevd sitt. Noen har mistet jobben. En trygg økonomi kan få fått et skudd for baugen. Mange har kjent på usikkerhet for fremtiden.

– Vi vet at økonomiske vansker, arbeidsledighet og psykiske utfordringer har en sammenheng med aggresjon og vold. Når foreldre i tillegg må gjennomføre undervisning hjemme, så har stressnivået helt klart økt ytterligere. Hvis man fra før av har et sinneproblem eller konflikter som ligger der, så har det vært en vanskelig situasjon for mange fordi man har hatt færre muligheter for å komme seg unna, sier Nesset.

Men det finnes håp.

Svært god effekt av behandling

Nesset har nettopp publisert en studie som viser at behandling fungerer svært godt. Det hun gjorde var å dele inn 125 menn som søkte om hjelp til sinnemestring i to grupper.

Den ene gruppa fikk kognitiv gruppebehandling etter det som kalles Brøset-modellen.

Den andre gruppa fikk stressmestringskurs basert på mindfulness. Partner deltok i begge grupper gjennom flere spørreundersøkelser – både før, under og etter behandlingen.

Etter behandling var resultatet like godt for begge gruppene:

  • Før behandlingen hadde 60 prosent utøvd seksuell vold mot partner. Det vil si å ha forlangt sex eller truet seg til sex med partner. Etter behandlingen var det nesten ingen som rapportere om dette.
  • Før behandlingen oppga 85 prosent fysisk vold. En stor andel hadde utøvd vold som førte til skade på partner. Etter behandlingen var dette nede på ti prosent.
  • Før behandlingen oppga 87 prosent psykisk vold som vil si trusler og nedsettende kommentarer. Nedgangen var på 25 prosent, men den var ikke like markant som for de andre typene vold. Nesset forklarer dette med at opplevelsen av å føle seg trygg tar lang tid å bygge opp.

Flere enn ventet utøvde seksuell vold

– Det var en høy andel både seksuell og fysisk vold før behandlingen startet. Det var mer enn vi trodde på forhånd. Ettersom vi sjekket med hva partner opplevde, fikk vi et litt annet bilde av hva som faktisk foregår. Vi vet at mange sinte menn slår, men var overrasket over at det var så mange som utøvde seksuell vold. På dette punktet var det også lite samsvar mellom mannen og partner. Det vil si at partner rapporterte om flere tilfeller enn det mannen gjorde, sier Nesset.

Bakgrunnen for studien var å sjekke om behandling av sinnemestring etter Brøset-modellen har en effekt. I mange studier vil en kontrollgruppe få placebo, eller ingen behandling.

– Det er dessverre sånn av 25 prosent av alle drap i Norge er partnerdrap, Ettersom vold i nære relasjoner er et folkehelseproblem med store helsemessige konsekvenser for de som utsettes for volden, fant vi det uetisk å ikke tilby behandling. Det vi har studert er derfor effekten av to typer behandling. Begge fungerte, sier Nesset.

Blir bedre kjent med seg selv

Den ene behandlingen var åtte gruppesamlinger i en type mindfulness som kalles MBSR. Det vil si stressmestring basert på mindfulness. Kurset ble ledet av psykolog Nina Flor Thunold som den gangen jobbet ved St. Olavs hospital, avdeling Østmarka.

Kurset var ikke laget spesielt for sinnemestring, men for sykdom generelt, og innholdet var definert på forhånd – uavhengig av hvorfor man var på kurset.

Den andre behandlingen var kognitive gruppeterapi gjennom 15 møter. Behandling er utviklet ved St. Olavs hospital og kalles Brøset-modellen. Terapien har ulike faser. Første fase er å slutte med vold. Det kan man i følge Nesset gjøre uten at man forstår hvorfor man bruker vold.

Etter denne fasen går man inn i voldsmønsteret som vil si at man kartlegger i hvilke situasjoner man bruker vold, hvilke tanker og følelser som oppstår og hva som går igjen.

Lett for å føle seg krenket

– En del mennesker som bruker vold har lett for å føle seg krenket. Under behandlingen finner vi frem til hva man blir krenket av, hvilke tanker og følelser man skal være spesielt oppmerksomme på, og lage handlingsplaner for hvordan den enkelte kan håndtere negative følelser uten å bruke vold. Mye av behandlingen handler om å forstå seg selv, sier Nesset.

Hun sier at nedgangen i utøvelse av vold var større enn hun hadde sett for seg.

– Det var uventet at nedgangen var så stor. Det er virkelig oppløftende at behandling virker, sier Nesset.

Presisering: Det er tidligere gjort mindre undersøkelser av de som står på venteliste på behandling og sammenlignet med de som får behandling. De som mottok behandling fikk større nedgang enn de som stod på venteliste.

Trenger du hjelp? Eller er du til skade for noen i nære relasjoner?

Behandling etter Brøset-modellen tilbys i hele Norge. Det er lett å få hjelp. Ta kontakt med din fastlege og få en henvisning. Man kan også ta kontakt direkte selv. Oversikt over behandlingssteder finnes på www.sinnemestring.no. Hvert år får cirka 400 menn hjelp til å bli en bedre versjon av seg selv. De som trenger hjelp vil få individuell hjelp inntil det blir plass på et gruppekurs.

Sjekk også ut:

www.littsint.no

www.dinutvei.no