Bildet viser behandling av overdose.
Nalokson brukes som del av behandlingen av mennesker som har tatt overdoser. Foto: Kåre Eide, Oslo Universitetssykehus

Vekker pasienter uten å gi abstinens

En nesespray utviklet ved NTNU brukes for å vekke pasienter som har tatt overdose. Men det gjelder å sette riktig mengde.

En nesespray kan vekke folk som har tatt overdose med opioider som heroin. Nesesprayen med motgiften nalokson, som ble utviklet ved NTNU, er godkjent for bruk i 12 land under navnet Ventizolve. Dette er den tredje i verden som får markedsføringstillatelse.

– Vår løsning er den med lavest naloksondose som er godkjent. Dette er svært viktig fordi behandling av opioidoverdoser er en balanse mellom å vekke bevisstløse pasienter raskt nok uten å utløse akutt abstinens, sier Arne Skulberg, stipendiat ved ISB, NTNU og anestesilege ved Oslo Universitetssykehus.

Mange av pasientene med opioidoverdoser er avhengige. Det betyr at når de ikke får morfinstoffer, eller når effekten blir fjernet av nalokson, utvikler de akutt abstinens. Slik abstinens er både smertefullt og angstskapende for pasienter, og skaper en stor utfordring for videre behandling etter akuttbehandlingen.

Arne Skulberg. Foto: Erik Burås

– Du kan forestille deg at det å være livredd, full av angst og smerte ikke gjør det lett å samarbeide og følge videre opplegg etter at de er vekket opp der hvor overdosen skjedde, sier Skulberg.

En dose på 1.26 mg nalokson er stor nok til å vekke pasienter, og ikke så høy at pasienten blir abstinent, sier Skulberg. Sprayen kan også gis flere ganger hvis den første dosen ikke er stor nok. Data om dosering har tidligere bare vært tilgjengelig for industrien og myndigheter, men er nå publisert i en artikkel i det velrenommerte tidsskriftet Addiction.

Dette gjør det lettere å behandle mennesker som har tatt overdoser.

Referanse: Skulberg AK, Asberg A, Khiabani HZ, Rostad H, Tylleskar I, Dale O. Pharmacokinetics of a novel, approved, 1.4 mg intranasal naloxone formulation for reversal of opioid overdose- a randomised controlled trial. Addiction. 2019. DOI: 10.1111/add.14552