Helsepersonell som hjelper unge med psykiske vansker skal snart få digital hjelp til å ta avgjørelser om behandlingen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Unge skal få bedre helsehjelp

Barn og ungdom med psykiske lidelser skal få bedre utredning og behandling når et nytt hjelpemiddel for helsetjenester står klart.

15 til 20 prosent av alle barn og unge i Norge i alderen 3 til 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon eller atferdsproblemer. Av disse har rundt 8 prosent en diagnostiserbar psykisk lidelse.

Noen rammes bare én gang, mens andre har problemer livet ut. Det er viktig å være tidlig ute med den rette behandlingen for at det skal ende best mulig.

Spesialister er mangelvare, og ofte faller mye av ansvaret for behandlingen på annet helsepersonell. Disse skal snart få hjelp av et digitalt beslutningsstøttesystem.

Skal gi bedre behandling

Nå utvikler fagfolk fra flere institusjoner i Norge og i samarbeid med utenlandske kollegaer et nytt hjelpemiddel. Det skal gjøre det lettere for folk i helsevesenet å ta de rette beslutningene og  utrede og behandle barn og ungdommer med psykiske vansker bedre.

– Vi håper at systemet kan gi barn og unge bedre behandling, fordi helsepersonell får støtte til å gi en mer spesialtilpasset og kvalitetssikret omsorg, sier prosjektleder prof. Norbert Skokauskas.

De som deltar fra NTNU er fagfolk tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern ved Institutt for psykisk helse og fagfolk fra Institutt for datateknologi og informatikk.

IDDEAS

Hjelpemiddelet er kalt IDDEAS. Det står for «Individualised Digital Decision Assist System», som kan oversettes til individualisert digitalt beslutningsstøttesystem på norsk.

Dette er et system som skal gi råd til helsepersonell basert på den best mulige kunnskapen om ulike psykiske lidelser hos barn og ungdom. Denne kunnskapen er basert på kliniske retningslinjer og store kliniske datasett fra mange års forskning og praksis.

IDDEAS kan også gjøre behandlingen mer kostnadseffektiv ved å eliminere unødvendig testing og utredning.

Prosjektet er finansiert av midler fra NFR, i tillegg til egeninnsats. Det startet i 2018 og avsluttes i løpet av 2022. Planen er at hjelpemiddelet, en pilot, skal prøves ut i psykisk helsevern for barn og unge i løpet av prosjektperioden.

Kilder: Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement. Melding til Stortinget 19. 2014-2015 Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter.