I dag fritas barn og unge for aktiviteter som før ga generasjonsfellesskap og kunnskap gjennom arbeid. Nå vektlegges skolegang og formell utdanning, mens bestemor er i syden. Hva gjør det med oss? Illustrasjonsfoto: Thinkstock.

Hva mistet vi da bestemor dro til Marbella?

Før gikk seksåringen i fotsporene til bestefar. Slik lærte hun håndverk og fikk tilhørighet. Hva skjer når besteforeldrene bor på Marbella og det er Snapchat som blir stedet der ungdom skal vise seg fram?

Alle kommer fra en kommune. Men vi flytter oftere, lokalsamfunn er i endring og generasjonene har ikke lenger samme kontakt i hverdagen. Gjør det noe med oss? Det skal en gruppe NTNU-forskere finne ut av.

Vil gi mer helse

Mennesker fra tre generasjoner bosatt i et innlandssamfunn i Oppland og et kystsamfunn i Møre og Romsdal skal intervjues av PhD-kandidat Miriam Hjeldsbakken Engevold (32) ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik.

Lokalsamfunn er i endring og generasjonene har ikke lenger samme kontakt i hverdagen. Hva gjør dette med oss? Illustrasjonsfoto: Inger Anne Hulbækdal / Shutterstock / NTB scanpix

Målet med studien er å styrke folkehelsearbeidet. Det skal skje ved å få mer kunnskap om sammenhenger mellom kontakten på tvers av generasjoner, lokal kunnskap og utviklingen av identitet, livskvalitet, helse, integrasjon og tilhørighet.

Dropper ut

– Norge har som mål å skape bærekraftige og helsefremmende lokalsamfunn. Samtidig ser vi at psykososiale problemer blant ungdom, som frafall fra videregående skole, angst og depresjon, er en økende utfordring, sier Engevold.

Kystsamfunnet hun skal oppsøke i Møre og Romsdal har vært inne i en høykonjunktur. Tradisjonelt bestod dette miljøet av fiskebønder. Mannen arbeidet på havet og kona tok vare på gårdsbruk og barna hjemme. Dette bildet er endret. Men i kontrast til flertallet av små kystkommuner ellers i landet, som har hatt nedgang i folketall og arbeidsplasser, har denne kommunen hatt vekst i folketall og arbeidsplasser.

Generelt opplever innbyggerne her gode levekår, men kommunen har noen psykososiale utfordringer hos ungdom knyttet til mobbing, mistrivsel i skolen og høy frafallsprosent i skolen.

Likevel er det færre unge arbeidsledige, færre som har psykiske lidelser og færre som bruker legemidler mot psykiske lidelser enn på landsbasis.

Ensomhet og dårlig søvn

Kommunen i Oppland som skal oppsøkes er et stabilt innlandssamfunn med jordbruk og skogbruk som viktigste næringer. Denne kommunen ligger høyt når det gjelder psykiske lidelser og bruk av antidepressiva. En stor andel ungdom opplever depresjon. Dårlig psykisk helse gjør at mange ikke fullfører videregående skole. Mange av ungdommene sier de er ensomme og sliter med å sove.

Saken fortsetter under bildet.

Hva skjer når besteforeldrene bor på Marbella og det er Snapchat som blir stedet der ungdom skal vise seg fram? Illfoto: Shutterstock

Inter-generasjonell kontakt handler om kontakten vi har på tvers av generasjoner. Engevold skal se på lokal, praktisk og uformell kunnskap i lokalsamfunn. Før ble slik kunnskap overført fra eldre til yngre generasjoner gjennom arbeid og hverdagsaktiviteter.

Miriam Hjeldsbakken Engevold fra NTNU i Gjøvik. Foto: Bjørn Kvaal

For eksempel kunne barna langs kysten lære seg fiskeryrket gjennom å følge foreldre eller besteforeldre på fiskebåten, mens barna på innlandet ble bønder gjennom å delta i arbeidet på gården.

I dag er det vanlig at barn og unge fritas denne type forpliktende generasjonsfellesskap og kunnskap man fikk gjennom arbeid, da det i større grad vektlegges skolegang og formell utdanning.

 Tittelen på PhD-prosjektet er: «Psykososial helse, identitet og livskvalitet i tre generasjoner: En kvalitativ komparativ studie av to lokalsamfunn». Dette er en del av et prosjekt der tre fakultet i NTNU deltar, og som heter «Havlandet Norge. Kystkultur, generasjon, bærekraft».