Jakten på en akustisk væske som også tåles av menneskekroppen, har gitt resultater. Det vil gi hjernekirurger verdifull hjelp når svulster skal fjernes. Illustrasjon: Thinkstock

Ny ultralydvæske skal hjelpe hjernekirurger

Væsken, som etterlikner hjernevev, gjør at ultralydbildene blir lettere å tolke under operasjonen. Det vil gjøre det enklere og mer nøyaktig å fjerne svulster i hjernen.

Ifølge Kreftregisteret får hvert år omkring 1000 personer i Norge påvist hjernesvulst.

Når en svulst skal fjernes brukes det ultralyd til både å lokalisere den og se hvor mye som er igjen av den underveis i operasjonen.

– Som regel er det veldig høy kvalitet på bildene i starten av inngrepet, men selve operasjonen gjør at det blir mer støy i bildene underveis. Denne støyen gjør det vanskeligere for kirurgen å se i ultralydbildene hvor det er igjen svulstvev som bør fjernes, forteller SINTEF-forsker Tormod Selbekk.

Med et forskerteam ved Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling, et samarbeid mellom St. Olavs Hospital, NTNU og SINTEF, har Selbekk jobbet i flere år for å finne en løsning på dette problemet.

Nå har de endelig lyktes.

Har løst et “støyproblem”

For å lage ultralydbilder må man nemlig unngå luft mellom ultralydproben og vevet.

– Det er nødvendig med en god kobling mellom proben og hjernevevet, men etter hvert som kirurgen fjerner svulst oppstår det et hulrom som må fylles med en væske. Væsken sørger for at man bevarer koblingen som igjen gjør det mulig å få fram et ultralydbilde. I dag bruker sykehusene en saltvannsløsning, men dessverre er ikke denne spesielt gunstig for bildekvaliteten, forklarer Selbekk.

Sammen med forskerteamet begynte han derfor å søke etter stoffer som hadde de ønskede akustiske egenskapene, og som i tillegg var uproblematisk å bruke på mennesker. Nå har de utviklet en ny ultralydvæske med stoffer som er brukt i kjente legemidler.

Bildene viser to forskjellige opptak med ultralydbilder, ett hvor det er bruk saltvann for å fylle opp operasjonskanalen (venstre) og ett hvor det er brukt den nye ultralydvæska (høyre). Bildene er tatt helt mot slutten av operasjonen, når det meste av svulsten er fjernet. I underkant av operasjonskanalen er det mye støy i ultralydbildet til venstre. I bildet til høyre er støyen borte og man ser et lyst område i bunnen av operasjonskanalen som er gjenværende svulstvev som skal fjernes. Illustrasjon: SINTEF

– Vi har sett at den nye væsken gjør det mulig å bevare høy bildekvalitet gjennom en hel operasjon. Dermed blir det enklere for kirurgene å tolke ultralydbildene og tydeligere skille hjernevev fra svulstvev. Det blir altså lettere å operere bort mest mulig av hjernesvulsten uten å skade det friske hjernevevet, forteller Selbekk.

Dette vil ifølge SINTEF-forskeren føre til lengre overlevelse for pasientene, færre skader og bedre livskvalitet i etterkant av operasjonen.

Hjelper mot de vanskeligste svulstene

– Vi har alltid hatt tro på at ultralyd er et godt virkemiddel i forbindelse med hjernesvulstoperasjoner, men med saltvannsløsningen har det vært nødvendig med mye trening for å kunne tolke bildene. Støyen er spesielt problematisk ettersom den kommer mot slutten av operasjonen, i den kritiske fasen, når kirurgen egentlig trenger de beste bildene for å få fjernet siste del av svulsten, forteller Selbekk.

Studier har vist at pasienter med mindre ondartede hjernesvulster har store muligheter for å leve lengre om man gjør en tidlig og radikal fjerning av hjernesvulsten. Problemet med disse såkalt lavgradige svulstene er at det er vanskelig å skille mellom svulstvev og normalt hjernevev når man ser gjennom et mikroskop slik kirurgene ved mange sykehus gjør i dag i mangel av gode ultralydbilder.

– Om du skal få fjernet mest mulig av en lavgradig svulst er gode ultralydbilder et svært egnet verktøy. Bedre bildekvalitet vil gi bedre beslutningsstøtte enn noen annen metode vi kjenner til i dag, forklarer en av forskerne på prosjektet, professor og nevrokirurg Geirmund Unsgård.

Ga ingen bivirkninger

Frem til nå er det gjennomført flere forsøk på lab. To runder med dyreforsøk, og deretter en  klinisk studie ( første fase) på mennesker hvor tre ulike konsentrasjoner av væsken ble testet.

– Studiene viste en klar forbedring med bilder nesten uten støy. Den første kliniske studien har heller ikke påvist noen bivirkninger som kan tilskrives bruken av væsken. Nå gjenstår en enda mer grundig evaluering av effekt og sikkerhet i neste kliniske studium, forteller Selbekk.

Kommersialisering i 2020

Fase to av studien er nylig startet opp. Her vil forskningsmiljøet teste ut væsken med den konsentrasjonen av stoffer de mener vil gi best resultat. Studien vil totalt inkludere 82 pasienter, der forskerne vil bruke væsken i en gruppe og saltvann i en kontrollgruppe. Endelige resultater foreligger forhåpentlig i løpet av 2019. Målet er å lansere et kommersielt produkt i 2020.

– Væsken kommer til å kunne brukes på alle slags ultralydapparater. Det vil bety at sykehus over hele verden vil kunne benytte seg av teknologien, noe som vi mener vil føre til bedre og sikrere operasjoner av hjernesvulster i framtiden, sier Selbekk.