Nanopartikler i kreftdiagnose

Forskningsinstitusjonene i Trondheim satser 30 millioner av egne midler på tverrfaglige prosjekter rundt nanopartikler i diagnose og terapi av kreft. Prosjektene involverer tre NTNU-fakulteter, tre konsernområder i SINTEF samt St. Olavs Hospital. NTNU bevilger midler til flere stipendiater og postdok-er, samtidig som SINTEF starter en konsernsatsing innenfor nanomedisin/nanoteknologi, og har satt i gang en strategisk satsing på medisinsk teknologi.

Forskerne skal videreutvikle metoder for å oppdage kreftsvulster på et tidlig stadium, og gjøre behandlingen mer treffsikker. På bildet: Catharina Davies, NTNU, Toril Hernes, SINTEF og Stig Slørdahl, NTNU.