MR i kampen mot kreft

MR (magnetisk resonans) kan brukes til å identifisere kreftsvulster som er resistente mot stråleterapi. Det viser eksperimentelle studier ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet. Kjennetegnet på slike svulster er store områder med lite oksygen, høyt væsketrykk og lav pH i vevet. Oksygenmangel gjør svulstene mer aggressive og gir pasientene en dårligere prognose. Oksygenmangel hemmer blodgjennomstrømmingen i svulsten. Ved å sprøyte inn kontrastmidler og ta MR-bilder kan forskerne identifisere oksygenfattige områder fordi det samler seg lite kontrastvæske på grunn av den lave blodgjennomstrømmingen.

Studien ledes av Einar K. Rofstad, professor II ved NTNU.