Ultralyd maskin

Ny ultralydmetode oppdager slag og kreft

Foto: Thor Nielsen

Foto: Thor Nielsen

En forskningsgruppe fra NTNU/SINTEF mener å ha klart å lage så tydelige ultralydbilder at man enklere kan oppdage hjerneslag og ulike former for kreft med metoden. Et hovedproblem med ultralyd har til nå vært støy i bildene – grunnet etterklang eller multiple ekko.

Den nye formen for ultralydavbildning (SURF imaging) benytter et lydhode som sender ut to lydbølger i stedet for en. Man har en lavfrekvent bølge som manipulerer en høyfrekvent bølge som igjen brukes til bildedannelse.