mose

Mose varsler klimaet

Det ble i sommer funnet en rekke nye mosearter på Grønland. Noen av dem hører hjemme lenger sør, og forskere mistenker at det skyldes et varmere klima. Funnene ble gjort av forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet, som en del av et større prosjekt, BioBasis.