mose

Trøndertorvmose finnes bare i Nord-Trøndelag. Sphagnum troendelagicum er det latinske navnet.

Norge er en mosestormakt

Norge er et middels stort europeisk land i utstrekning, men har nær 1100 identifiserte mosearter. Det gjør oss til en stormakt på mose.

Mose som klimavarsler

Biologer undrer nå på om funn av nye og sørligere mosearter på Nordøst-Grønland gir forvarsel om varmere klima.

Gemini.no logo

For halv maskin i 450 millioner år

Av alle planter er mosene de som genetisk har forandret seg minst siden de “krøp på land” for en halv milliard år siden, viser ny forskning.