Bønder mest radikale

Bygdefolk i Norge er mer radikale enn byfolk. De stemmer mer rødt og grønt, og skiller seg dermed ut fra resten av befolkningen i Europa. Det viser en undersøkelse gjort ved Norsk senter for bygdeforskning, NTNU. Forskerne forklarer dette med vår politiske historie som viser radikale allianser mellom arbeidere, bønder og fiskere helt siden midten av 1800-tallet.