Kuer på en farm

Store melkebønder er fornøyde

Foto: www.photos.com

Foto: www.photos.com

Norske melkebønder som vokser og trives, holder til på det sentrale Østlandet og på Jæren. De driver stort, er yngre og landbruksutdannet, og de er ofte med i samdrift. Men de trives til tross for, og ikke på grunn av, landbrukspolitikken. Det viser en studie utført ved Norsk senter for bygdeforskning, der hver tiende norske melkebonde har besvart en rekke spørsmål.

Melkebøndene på Vestlandet, indre Østland og i nord har lavest næringsinntekt. Her er det i mange år satt inn relativt større økonomisk støtte for å styrke melkeproduksjonen.

– Opplevelsen av økonomisk framgang er omvendt proporsjonal med tilskuddssatsene for grovfôr og husdyrtillegg. Dette indikerer at markedet og bruksstrukturen, ikke landbrukspolitikken, styrer hvor det er økonomisk bærekraftig å drive melkeproduksjon, sier seniorforsker Jostein Vik.