Nye bøker: Bygdeturisme

Magnar Forbord, Gunn-Turid Kvam og Martin Rønningen (red.): Turisme i distriktene

Tapir Akademisk Forlag

 

Her undersøker bygdeforskere ved NTNU en rekke sider ved turisme i distriktene. De gir svar på noen sentrale spørsmål: Hvor stor er omsetningen i den distriktsbaserte turismen? Hva gjør turistene tilfreds med et reisemål? Kan bygdeturismen være innovativ? Hvilket forhold har reisende til lokal mat? Finnes det noen suksessoppskrift for utvikling av vinterturisme? Turisme i distriktene retter seg mot alle som lever eller berøres av turisme.