farm

Optimisme på bygda

Bygdeturisme og gårdsmat er en bransje i vekst, og det er mye optimisme i næringa. Den har i liten grad fortrengt tradisjonelt landbruk, men tvert om styrket næringsgrunnlaget på mange bruk. Næringa gir dessuten muligheter for å skape nye og lønnsomme arbeidsplasser på bygda – det er langt flere innflyttere eller tilbakeflyttere her enn i det øvrige landbruket.

Den typiske tilbyder er en til- eller hjemflyttet kvinne i 40-årene, med høyere utdanning, optimisme og vilje til å skape noe nytt. Dette går fram av en nasjonal kartlegging utført av Norsk senter for bygdeforskning, NTNU. Rapporten viser også at sju av ti slike foretak går med overskudd. Flesteparten av de resterende regner med å snu underskuddet ganske snart.