Syk dame hjemme

Mislykket inkludering?

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) har eksistert siden 2001. Den skulle redusere sykefravær, få folk til å stå lenger i jobb, og få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet. Nå har forskere ved NTNU og SINTEF vurdert hvor godt avtalen har fungert, og vist at målene ikke er nådd.

I stedet for 20 prosent reduksjon i sykefravær har vi hatt tre prosent, og de ligger i det private næringslivet. Avgangsalderen for seniorer har riktignok økt med seks måneder, men ideen om å få flere med redusert funksjonsevne inn i arbeidslivet har ikke blitt realisert.

Avtalen går ut ved årsskiftet. Rapporten påpeker at potensialet i den er stort. Men dersom den skal forlenges, er det behov for mer målrettet differensiert arbeid med sektor- og næringsspesifikke strategier på alle delmålene.