Sekstimersforsøk

Som et resultat av regjeringens Soria Moria-erklæring har 77 renholdere i Trondheim kommune gått sekstimersdag siden januar. Det er et forsøksprosjekt som går over to år og som følges faglig av NTNU og SINTEF. Hensikten er å se om renholderne får mindre sykefravær og arbeider lenger før de pensjonerer seg.