IA-avtale

Tema: Nøkkelen til arbeidslivet?

Arbeidsmarkedet skriker etter flere hender. Men stadig flere faller utenfor arbeidslivet. Myndighetene har satt i gang tre program for å få disse tilbake i jobb. Er det realistisk, spør forskere.