Board room

Den usynlige hånd?

Arbeidslivet er en av hovedarenaene hvor det moderne kjønn utformes. Likevel blir ofte institusjoner, virksomheter og praksiser beskrevet som kjønnsnøytrale. Det skriver SINTEF forsker Ulla Forseth i sitt kapittel i boka “Den usynlige hånd”, som er en del av den store Maktutredningen.

Den handler om kjønnsmakt og det moderne arbeidsliv. Noen av spørsmålene som de mange forfatterne reiser, er: Hvordan utspiller maktforhold seg innen ulike yrkessammenhenger, og hva slags institusjoner, symboler og mer generelle samfunnsstrukturer er de forbundet med?

Mens det politiske feltet i Norge har gjennomgått en kjønnsrevolusjon, har ikke dette skjedd i arbeidslivet. Boka peker også på at kjønn er mer enn forskjeller mellom kvinner og menn. Den illustrerer hvordan kjønnede prosesser griper inn i hverdagen vår ved å gjennomsyre språk og handling.

Et eksempel kan være hvordan ledelse ofte bruker metaforer fra militærspråket og sportsarenaen. At Norge i tillegg fremdeles har ett av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder i Europa, samt færre kvinner i ledende stillinger enn mange andre industrialiserte land, er et paradoks som representerer en viktig utfordring i en generell maktanalyse. Foruten Ulla Forseth, som skriver om makt i moderne servicearbeid, bidrar også forsker Bente Rasmussen fra SINTEF. Hun skriver om det nye kunnskapsbaserte arbeidslivet. Boka gis ut av Gyldendal Akademisk.