Bare pysete?

Norge ligger på verdenstoppen i kroniske smerter. Kroniske muskel- og skjelettsmerter er den vanligste årsaken til uføretrygd og langtidssykmeldinger. Nå skal forskere fra NTNU og St. Olavs Hospital finne ut om vi har fått en ny livsstilssykdom eller om vi bare har blitt mer pysete enn før.

Gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) skal ca 6000 personer undersøkes og intervjues i fem år framover. Det blir verdens største smerteundersøkelse. Med løpende informasjon om disse menneskenes fysiske form, trening, sosiale situasjon, sykdommer, medisiner og smerter, regner forskerne med å finne mange svar på uløste gåter.