Pensjonister drikker mer – og oftere

Ola og Kari Nordmann drikker mer enn før, og ungdommen mest. Men ingen har økt sitt alkoholforbruk mer enn eldregenerasjonen: På ti år har nemlig både kvinner og menn som er 60 år eller eldre, doblet sitt alkoholinntak. Eldre drikker også oftere enn før. Den største økningen her finner vi i aldersgruppen 66–79 år, og den er omtrent like stor for kvinner og menn. Det er særlig konsumet av vin som har økt markant. Og eldre som bruker mye medisiner, har samme drikkemønster som de andre.

Dette går fram av en undersøkelse Helsedirektoratet tidligere i år bestilte fra NTNU. Den bruker data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og har tatt for seg norsk drikkemønster fra 1984 til 2008.