Deppa uten støtte

Eldre mennesker blir lettere deprimerte hvis de mangler sosial støtte. For kvinner er det viktigst med den emosjonelle støtten – å ha noen å prate med. For menn er det viktigere at noen kan hjelpe dem med praktiske problemer. Dette går fram av en NTNU-studie, basert på data fra 40 000 nordtrøndere.

Doktorgradsstipendiat Siv Grav, som ledet undersøkelsen, understreker viktigheten av at helsevesen og hjemmesykepleie organiseres slik at det blir tid til en prat og litt praktisk bistand, i tillegg til det rent medisinske.