Amming bra for mor også

Lavere risiko for både fedme, høyt blodtrykk og diabetes i årene som kommer – det oppnår kvinner ved å amme sine barn. Og jo lenger, jo bedre.

Dette går fram av en NTNU-undersøkelse basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, fra over 21 000 kvinner. Studien viste at kvinner under 50 som hadde ammet, hadde lavere BMI, midjeomkrets, blodtrykk og kolesterol enn sine ikke-ammende medsøstre.

De sistnevnte hadde nesten dobbelt så stor risiko for høyt blodtrykk, mer enn tre ganger så stor risiko for fedme, og mer enn fem ganger så stor risiko for diabetes.