Leksehjelp blir en del av skolen

SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet kartlagt omfanget av leksehjelp i norsk skole. Leksehjelpen i norsk skole har økt voldsomt de siste åra. Mens bare litt i overkant 1 av 10 skoler hadde tilbud om leksehjelp i 2000, gir halvparten av norske skoler leksehjelp i dag.

Rapporten viser at leksehjelp i hovedsak er organisert av den enkelte skole, gis på alle årstrinn og er rettet generelt mot alle elever. Mange leksehjelptilbud er knyttet til skolefritidsordning. Frivillige organisasjoner er også involvert i mange opplegg, både på og utenfor skolen. Vurderinga av leksehjelp blir omtalt som overveiende positiv. Opplegget fungerer godt. Mange ser resultater når det gjelder elevenes læring og arbeid. Leksehjelp er i ferd med å bli en del av norsk skole.