ung person på laptop

Spiller seg til økt kunnskap

SINTEF Teknologi og samfunn er koordinator i EU-prosjektet PRIME. (Providing Real Integration in Multidisciplinaty Environments). Sammen med en rekke partnere som LEGO i Danmark, Intrapoint i Norge, Israel Aircraft Industries og Siemens i Østerike, skal forskerne lage dataspill som skal la ledere i bedrifter eksperimentere med nye ideer og lære hvordan man best håndterer ulike utfordringer, uten å måtte gjøre kostb are tabber i den virkelige verden. Erfaring viser at gode ledere gjerne blir femti år før de har tilstrekkelig erfaring og ballast. Spørsmålet er om 30-åringer, på samme måte som piloter trener i simulatorer, kan få tilsvarende erfaring inn i ryggraden ved å trene dataspill rundt en rekke businesssituasjoner. Hva gjør man for eksempel når underleverandører ikke leverer eller når prosjektet går økonomisk dårlig? Prosjektet skal gå over 2 år, med avslutning i 2007.