Samfunnsforskning

Ti funn om ADHD, atferdsvansker og overvekt hos barn

Mange barn “vokser” av seg ADHD-symptomer. Foreldre tror barn er mer fysisk aktive enn de er. Triste barn blir lett oversett og får ikke den hjelp de har behov for i barnehagen. Noen barn øker mer i vekt enn andre. Forklaringen ligger i spisevanene og bare der.

Risikabel kommers

Når vann, strøm og telesystemer blir solgt ut som kommersiell vare, svekkes sikkerheten i samfunnet.