trist tennåring

Ekstrem kontroll

Mer enn 300 barn i Norge lever i fare for tvangsekteskap, eller under ekstrem kontroll. De fleste av dem er jenter. Noen av dem etterlates til slutt i utlandet for tvangsekteskap, mens andre får hjelp av skole, politi og barnevern.

Forskere fra NTNU Samfunnsforskning har snakket med ni ungdommer som lever i foreldrenes fengsel – ofte av hensyn til familiens ære. De overvåkes døgnet rundt etter at de kommer i puberteten. Det begynner ofte med en vanlig, streng oppdragelse og ender opp med en ekstrem kontroll som inneholder psykisk og fysisk vold.

Forskningsrapporten slår fast at landets lærere og barnevernsarbeidere har for lite kunnskap. Hele 82 prosent av barnevernsarbeiderne og 56 prosent av skoleansatte ønsker mer kunnskap om ekstrem kontroll og tvangsekteskap.