Nye bøker: Hva skal Norge leve av?

Gunnar Sand, Per Morten Schiefloe og Tone Merethe Berg Aasen : Norge 2020- industrielle og økonomiske fremtidsutsikter Fagbokforlaget

Norge i 2005 er et av verdens rikeste land og ifølge FN verdens beste land å leve i. Vi har vært dyktige som har klart å utnytte mulighetene så godt. Samtidig er Norge et sårbart samfunn. Rikdommen og velferden hviler på et skjørt fundament som vil være like vanskelig å fornye som det var å bygge. I boka «Norge 2020 – industrielle og økonomiske fremtidsutsikter» argumenterer forfatterne Gunnar Sand, Per Morten Schiefloe og Tone Merethe Berg Aasen for at globaliseringen krever en mer offensiv norsk næringspolitikk enn den vi har ført de siste årene. Internasjonale markeder er verken opptatt av å løse norske problemer eller av å ivareta norske interesser og verdier. De næringspolitiske analysene og anbefalingen i boka bygger på kunnskap og erfaringer fra NTNU og SINTEFs mangeårige samarbeid med et stort antall norske bedrifter om kunnskapsbasert næringsutvikling