NORSK FØDSELSHJELP FOR NÆRINGSLIV PÅ BALKAN

SINTEF hjelper til med å skape sårt tiltrengte arbeidsplasser på et krigsherjet Balkan. Med bistandsmidler fra Norge i ryggen, er forskningsstiftelsen med på å gi fødselshjelp til oppstartbedrifter både i Serbia-Montenegro og i Bosnia-Herzegovina hvor arbeidsledigheten trolig er rundt 40 prosent.

Inkubatorene er sentra som hjelper gründere med bedriftsetablering og som støtter de nyetablerte bedriftene gjennom startfasen, og SINTEF-medarbeidere skal i tida framover være med på å drive disse.

Innovasjonssenteret i Bosnia-Herzegovina er nå åpnet, og i det såkalte BIT-senteret er virksomheten allerede i gang (bildet). SINTEF har en kø av søknader fra folk og bedrifter som vil inn i miljøet, planlegger nå et tilsvarende opplegg i Makedonia og vurderer muligheten for å hjelpe til i Moldova.