Etablerer seg i Tromsø

SINTEF etablerer selskapet SINTEF Nord AS i Tromsø for å øke sin forskningsaktivitet i nordområdene. Stiftelsen ønsker tett samarbeid med universitets- og forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning i Nord- Norge. Under planleggingen av etableringen i Tromsø, har ledelsen hatt god kontakt med sentrale aktører fra Universitetet i Tromsø, andre og forskningsmiljøer, næringsliv og politiske myndigheter. I første omgang er fiskeri og havbruksteknologi samt IKT og helse pekt ut som satsingsområder. Det tas sikte på å bygge opp virksomheten med faggrupper med høy tverrfaglig kompetanse, og på å utvikle gode modeller for samarbeid med nordnorske kunnskapsmiljø. Karl A. Almås, adm. direktør for SINTEF Fiskeri og havbruk, blir styreleder for det nye selskapet.