Poliklinisk behandling i psykisk helsevern

SINTEF Helse har på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en rapport om poliklinisk behandling hos psykologer og psykiatere. Rapporten viser at antall behandlede voksne pasienter har økt med mer enn 50 prosent siden 2000. Det har også vært en sterk økning i gruppebehandling. Av dem i poliklinisk behandling mottok hver sjette pasient (16 prosent) slik behandling. Til tross for rusreformen var det overraskende få pasienter som ble behandlet poliklinisk for rusmisbruk, har blant andre seniorforsker Rolf Gråwe (bildet) påvist.

Undersøkelsen viser også at det er store variasjoner i tilgjengeligheten av tilbudet. Dette gjelder særlig ventetider for behandling. Det var store geografiske variasjoner i behandlingstilbudet til privatpraktiserende avtalespesialister. 35 prosent av pasientene slapp å vente på behandlingen, men i snitt for alle pasientene var ventetiden drøye to måneder. Tre fjerdedeler hadde ventet i mindre enn tre måneder.