ANALYSE AV TVANG I PSYKISK HELSEVERN

Det er fortsatt store geografiske forskjeller når det gjelder bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge. Dessuten har pasienter som tvangsinnlegges, lavere inntekt, lavere utdanning og dårligere boforhold enn pasienter som behandles frivillig. Det viser en ny rapport fra SINTEF Helse om bruk av tvang i psykisk helsevern.

Tvangsbruk varierer fortsatt sterkt mellom helseforetak og helseregioner, både i og utenfor døgninstitusjon. I Asker og Bærum tvangsinnlegges dobbelt så mange i døgninstitusjon som landsgjennomsnittet, og tolv ganger så mange som på Helgeland.

En stor del av pasientene som er innlagt under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold, har ikke egen bolig. Dette kan tyde på at bruk av tvang henger sammen med fattigdomsproblematikk og bostedsløshet.