NY BOK: FABRIKKENS MANGFOLD

Håkon W.Andersen,Terje Borgersen, Thomas Brandt, Knut Ove Eliassen, Ola Svein Stugu, Audun Øfsti m.fl.:Fabrikken. Spartacus Forlag.

På slutten av 1990-tallet utfordret Norges forskningsråd humaniorafagene ved det nydannede NTNU til å utforme et prosjekt med relevans for norsk industri og næringsliv. Svaret på utfordringen ble det langvarige, tverrfaglige og omfattende prosjektet «Fabrikken ». Fabrikken er en kjerneenhet i det moderne samfunnet, og selve bildet på utvikling – forbundet med både godt og vondt. Der noen har lyttet fascinert til maskinenes kraft og rytme og forbundet fabrikken med vekst og velstand, har andre sett den som en trussel mot trygghet, miljø og tradisjon. Fabrikken har mange fortolkinger, og kan forstås og studeres fra mange innfallsvinkler.

Prosjektet reiste en rekke problemstillinger rundt fabrikken som sosial institusjon, produksjonsenhet og kulturelt element. Dette har nedfelt seg i en nesten 700 siders essaysamling, der forfatterne bruker fabrikken som prisme til å belyse det moderne samfunnets historie. Boka unngår de klassiske sosial- og økonomihistoriske tilnærmingene, og legger liten vekt på entreprenørperspektiver og innovasjonsstudier. Derimot prøver forfatterne å lage en syntese av kultur- og idéhistoriske tilnærminger. Avisa Klassekampen kåret i desember «Fabrikken» til årets beste sakprosabok. «Engasjerende, provoserende, original og tiltalende,» var juryens dom.