Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Her står Eva, 4 måneder gammel

Med trening kan barn stå uten støtte allerede før de er 4 måneder gamle. Dette er mye tidligere enn antatt i litteraturen.

Jeg, Kyborg

Forskere ved NTNU utvikler en robot som skal styres av levende hjerneceller.