Pasienter med nakkesmerter får like god effekt av treningsterapi alene som når de får manuelle behandlingsformer i tillegg. Illustrasjon: Colourbox

– Like bra med mindre fysioterapi

En ny oppdagelse kan bidra til å korte inn køene hos fysioterapeut ved å redusere overbehandling.

FYSIOTERAPI: Køene for behandling hos fysioterapeuter med kommunale driftsavtaler er ofte lange. Kanskje unødvendig lange.

En ny oppdagelse gjelder for pasienter med nakkesmerter. Lite tyder på at manuelle behandlingsformer gitt som tillegg til treningsterapi bedrer utfallet av behandlingen. Pasientene får altså like god effekt av treningsterapi alene.

Manuellterapi er neppe nødvendig som tillegg til treningsterapi. Foto: Colourbox

Dette kommer frem i en systematisk gjennomgang og analyse av forskning på feltet. Oppdagelsen presenteres i det internasjonale tidsskriftet Musculoskeletal Science and Practice.

– Vi fant ingen ekstra effekt av manuelle behandlingsformer på smerteintensitet, funksjon eller livskvalitet, sier turnusfysioterapeut Ken Fredin.

Konklusjonen gjelder for pasienter med nakkesmerter uten nevrologiske symptomer, såkalt grad I-II nakkesmerter.

Manuelle behandlingsformer inkluderer en rekke ulike manuelle metoder som terapeuter bruker i behandlingen av muskel- og skjelettlidelser, inkludert mobilisering og manipulering av ledd, og massasje. Treningsterapi består av ulike treningsøvelser som pasienten gjennomfører i samråd med terapeut.

Unødvendig tillegg

Det ser altså ut til å ha liten hensikt å foreskrive manuelle behandlingsformer i tillegg til treningsterapi for at pasienter med nakkesmerter skal bli bedre raskere. I analysene fant de bare svært små og ikke-signifikante forskjeller.

Oppdagelsen kan i beste fall bidra til å kutte i både utgifter, tidsbruk og redusere lange køer, da en stor andel av befolkningen sliter med nakkesmerter, og mange av disse søker helsehjelp.

Gjennomgangen ble utført i en bacheloroppgave i fysioterapi skrevet av Ken Fredin ved NTNU. Oppgaven ble videre bearbeidet sammen med veileder førsteamanuensis Håvard Lorås ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

Egentlig skjer det ikke at bacheloroppgaver havner i tidsskrifter av dette formatet, men arbeidet er heller ikke av det vanlige slaget. I forbindelse med bacheloroppgaven satt Fredin tidvis mer enn 12 timer i døgnet for å komme i mål.

Fredin og Lorås gikk gjennom 1169 ulike forskningsartikler, og satt til slutt igjen med sju artikler som tok for seg effekten av manuelle behandlingsformer som tillegg til treningsterapi.

Ken Fredin ønsker å studere manuelle behandlingsformer selv, og mener fortsatt at dette kan ha sin plass i behandlingen av muskel- og skjelettlidelser. Foto: Privat

Manuelle behandlingsformer kan likevel ha effekt

– Studien vår sier ingenting om effektene av manuelle behandlingsformer for seg selv, sier Fredin. – Vi har kun sett på om manuelle behandlingsformer har noen effekt når det kommer i tillegg til treningsterapi.

Fredin ønsker å studere manuelle behandlingsformer selv, og mener fortsatt at dette kan ha sin plass i behandlingen av muskel- og skjelettlidelser.

Han ønsket også å se på den omvendte problemstillingen, om treningsterapi hadde tilleggseffekter når pasienten allerede mottar manuelle behandlingsformer, men slik forskning fantes ikke i det store materialet han gjennomgikk.

– Her er det nok et åpent felt for forskning, sier Fredin.

Til tross for anerkjennelsen han har oppnådd med sin bacheloroppgave, ser Fredin i hvert fall foreløpig ut til å ønske å bli kliniker selv, ikke forsker. Han begynner i turnus ved St. Olavs Hospital i Trondheim i disse dager.

Kilde: Manual therapy, exercise therapy or combined treatment in the management of adult neck pain – A systematic review and meta-analysis. Musculoskeletal Science and Practice Volume 31, October 2017, Pages 62-71