Dette er årsaken: En stor hjerne betyr flere hjerneceller. Og jo flere celler man har, desto flere celledelinger som kan gå galt og skape mutasjoner som fører til kreft. Illfoto: Triff/Shutterstock/NTB scanpix

Jo større hjerne, dess større risiko for hjernesvulst

Det er første gang, i Norge og internasjonalt, at noen har sett på den direkte sammenhengen mellom størrelsen på hjernen og risiko for kreft hos voksne.

Det kan rett og slett være den store hjernen som er årsaken i seg selv.

MR-bilde fra en frisk HUNT-deltaker. Kvinnene som har stor hjerne, har økt risiko for hjernesvulst sammenlignet med menn med stor hjerne. Foto: Even Hovig Fyllingen

Det har lege og doktorgradstipendiat Even Hovig Fyllingen ved NTNU funnet ut.

– Aggressiv hjernekreft er en sjelden krefttype, men har du først fått den, er sjansen for overlevelse relativt liten, sier han. 

Livsstil liten betydning

For en del typer kreft har livsstil stor betydning. Personer som røyker har for eksempel større risiko for lungekreft enn andre. Livsstil har mindre betydning for utvikling av hjernesvulst.

En stor hjerne betyr flere hjerneceller. Og jo flere celler man har, desto flere celledelinger som kan gå galt og skape mutasjoner som fører til kreft.

Store organer, større risiko

– Flere studier har vist at størrelsen på ulike organer har betydning for utvikling av kreft. Kvinner med større bryster har for eksempel større risiko for brystkreft. Vi ønsket å sjekke om det også var tilfellet for hjernesvulst, sier Fyllingen.

For å komme til bunns i det brukte han materiale fra HUNT 3, og sammenlignet det med databasen for nevrokirurgi fra St. Olavs hospital. Han hentet ut data fra alle som ble operert for høygradig hjernesvulst i årene 2007-2015, og sammenlignet det med friske kontroller fra HUNT. 

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) er en stor samling av helseopplysninger og blodprøver som har som formål å finne ut hvorfor noen blir syke mens andre holder seg friske, hva som påvirker helsa vår, og hvordan helsa vår påvirker livet. Derfor samles opplysninger og blodprøver fra mange tusen nordtrøndere.

For å måle størrelsen på hjernen, ble det brukt MR-bilder. Av disse bildene ble det laget 3D-modeller slik at hjernevolumet kunne måles i milliliter på innsiden av kraniet.

Flest menn får hjernesvulst

Studien viser også at langt flere menn får hjernesvulst.

– Menn har i snitt større hjerne enn kvinner fordi kroppen til menn generelt er større. Det betyr ikke at menn er smartere, men man må ha flere hjerneceller for å styre en stor kropp. Slik er det også i dyreriket. Når kroppen er stor blir også organene som hjerte, lunger og hjerne større, sier Fyllingen. 

Kvinnene som har stor hjerne, har økt risiko for hjernesvulst sammenlignet med menn med stor hjerne.

– Det er 70 prosent flere menn enn kvinner som får hjernesvulst, men når man korrigerer for størrelsen på hodet, er det ikke lenger gunstig å være kvinne. Kvinner som har stor hjerne er spesielt utsatt. Årsaken til det vet jeg ikke, sier Fyllingen.

Kilde: 

Does Risk of Brain Cancer Increase with Intracranial Volume? A Population-Based Case-Control Study.