Her står Eva, 4 måneder gammel

Med trening kan barn stå uten støtte allerede før de er 4 måneder gamle. Dette er mye tidligere enn antatt i litteraturen.

BABYSVØMMING: Både litteraturen og praksis angir at barn kan stå uten støtte fra de er rundt 9 måneder gamle.

Babyene får øving i å stå som en del av et kurs som går to ganger i uka, 1 time hver gang, over 12 uker. Foto: Ungbarnasund Snorra

– Men med litt trening kan barn stå mye tidligere enn det, allerede før de er 4 måneder gamle, sier professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Snorri Magnússon holder babysvømmingskurs på Island. Han bruker deler av programmet på ulike øvelser, blant annet på å stå i handa og på korkplate.

Sigmundsson og kolleger har brukt resultater fra Magnússons praksis til en artikkel som nå presenteres i Frontiers in Psychology.

Saken fortsetter under videoen av Frosti (5 måneder.)

Lærer og glemmer ikke

Babyene får øving i å stå som en del av et kurs i babysvømming som går to ganger i uka, 1 time hver gang, over 12 uker.

Av 12 barn som var med på det undersøkte kurset, greide 11 å stå på egen hånd i mer enn 15 sekunder før kurset var over. Den 12. greide også å stå i drøyt 8 sekunder. Foto: Ungbarnasund Snorra

– Resultatene er oppsiktsvekkende sammenlignet med det vi kan forvente av barn på denne alderen, mener professor Sigmundsson.

Av 12 barn som var med på det undersøkte kurset, greide 11 å stå på egen hånd i mer enn 15 sekunder før kurset var over. Den 12. greide også å stå i drøyt 8 sekunder. For instruktøren Snorri er det en helt vanlig erfaring.

– I snitt var barna 4,3 måneder da de lærte seg å stå uten støtte. Den yngste var bare 3,6 måneder gammel. Når barna først har lært å stå, glemmer de det ikke heller, påpeker professor Sigmundsson.

Studien kan gi oss mer informasjon om hvordan vi utvikler balanse og evnen til å kontrollere bevegelsene våre. Øving ser også ut til å gjelde for de yngste. Disse barna trener på å stå. Så de blir gode til det. Veldig raskt og som veldig unge.

Saken fortsetter under videoen av Arna (Drøyt 3 måneder.)

https://www.youtube.com/watch?v=ev0l1f3hMGI&feature=youtu.be

Blir god på akkurat det du trener på

Barna kan mer enn vi tror. De blir gode til akkurat det de trener på. Foto: Ungbarnasund Snorra

– Barna kan mer enn vi tror, sier en begeistret Sigmundsson.

Dette samsvarer med andre undersøkelser Hermundur Sigmundsson har gjennomført fra blant annet matematikkferdigheter. Du blir god til akkurat det du trener på, som algebra eller ligninger, ikke på matematikk generelt.

Undersøkelsen er foretatt i samarbeid med førsteamanuensis Håvard W. Lorås og førsteamanuensis Monika Haga, begge ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Artikkelen er gjennomgått av storheter på fagfeltet barns motorikk som Daniela Corbetta, Carl Peter Gabbard og David Ian Anderson.   

Referanse: Exploring task-specific independent standing in 3-5 month old infants: Hermundur Sigmundsson,  Håvard W. Lorås and  Monika Haga. Frontiers in Psychology http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00657/abstract

Snorri Magnússon holder babysvømmingskurs på Island. Her står fire måneder gamle Eva i hånden hans. Foto: Ungbarnasund Snorra