Institutt for byforming og planlegging

Byers ville vekst

Hvert år øker folketallet i verdens byer med 60 millioner mennesker. Hva gjør byplanleggerne da?

Gemini.no logo

Feila frå i går

Skjelvet under havbotnen i Indiahavet skaka ei heil verd. Når regionen skal byggast opp på ny, må vi ikkje gjenta gamle tabbar.