bygning design

BORTKASTET BOLIGBYGGING

Det investeres mye internasjonalt i å bygge boliger i ødelagte krigsområder. Delvis for å avhjelpe akutt bolignød, delvis for å forsone gamle fiender. Mange av disse investeringene viser seg å være bortkastet. I Bosnia er det etter krigen reist boliger for 4-5 milliarder kroner. I dag står 10 000 av dem tomme og delvis til nedfalls. Arkitekt og dr.ing. Hans Skotte ved NTNU har analysert tre store gjenreisingsprosjekter i Bosnia, og påvist at investeringene raskt forslummes og forsvinner. Funnene viser at krigens «logikk» og «følelse» på en avgjørende måte styrer planleggings- og gjennomføringsprosessene. I krigsfasen er det lite rom for langsiktige betraktninger. I fredsfasen blir boligene symbol på gjenstridig motstand. Skotte konkluderer med at folks boliger er for private til at boligbygging bidrar til å forsone tidligere fiender.