MINIPORTRETTET: Kathrine Strømmen

VIL FÅ FLERE TIL Å SYKLE

Hva forsker du på nå?

Hvordan byer bør planlegges og bygges for å gjøre dem lettere å ferdes i med andre transportmidler enn bil. Jeg er særlig opptatt av sykkel. Den er fleksibel, rimelig og ikke forurensende.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk 5 millioner kroner? Da ville jeg finne ut hva vi skal gjøre for at flere skal sykle, med fokus på tilrettelegging for sykling ved fysisk planlegging. Og så ville jeg har gjort et forsøk i en bedrift, sammen med forskere med idrettsvitenskapelig og medisinsk bakgrunn – folk som vet noe om kropp og forebyggende helsearbeid.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på? Vi vet en god del om hva som kjennetegner en miljøvennlig byutvikling, men likevel er den vanskelig å gjennomføre. Hvis noen kunne gitt et fasitsvar på hvordan vi skal få satt dette ut i livet, hadde det vært supert!

Din siste aha-opplevelse?

Vi trenger et bedre tilbud for å bruke buss hvis vi er kunder eller gjester i en virksomhet, enn hvis vi er ansatt der. Ved nærmere ettertanke er dette kanskje ikke så overraskende, men at sammenhengen var så tydelig, hadde jeg ikke trodd.