hørsel

Brukere justerer høreapparatet selv

Mer enn 20 prosent av folk med høreapparat bruker utstyret mindre enn én time daglig på grunn av problemer med tilpasning. Nå blir brukeren selv med på å stille inn apparatet.

Her er forskernes lydsimulator

Det er som om et helikopter befinner seg bak de lydtette dørene i det nye laboratoriet til SINTEF IKT. De 16 basshøyttalerne på veggen sørger for en rotorlyd med 110 dBA lufttrykk.

Hørsel med rekeskall

Genterapi kan erstatte implantater hos døve. Medisinen fraktes inn i øret med stoff fra skalldyr.

Talerør for svake

Det er viktig for de funksjonshemmede å vite at det skjer overgrep blant dem. Så tør de kanskje melde fra selv. MARIT HOEM KVAM (71) brenner for at funksjonshemmede skal få det bedre.