Barneklokken «Buddy»

Hørselshemmede har stort behov for teknisk utstyr, men ofte er komponentene ikke tilpasset hverandre siden de er rettet mot enten kommunikasjon eller varsling. På oppdrag fra Inno- med har forskere på SINTEF forsøkt å redusere antall komponenter, og heller fokusere på enklere betjening med økt automatikk. De kom i kontakt med Lise Tinmannsvik, mastergradstudent ved Institutt for produktdesign på NTNU, og med veiledning fra forskerne har Tinnmannsvik designet «Buddy»: en vars lings- og kommunikasjonsenhet for hørselshem mede barn, som kan bæres på armen. Buddy kan både styre eget høre apparat, varsle lyder som telefon og dørklokke, og kommunisere med foreldre. SINTEF jobber nå videre for å integrere «Buddy» med flere andre løsninger.