Afrika

Nasjonalparken Serengeti kan forsvinne

Serengeti nasjonalpark er selve symbolet på Afrikas rike dyreliv. Om noen tiår kan nasjonalparken som vi kjenner den i dag være en saga blott.

Mer Skype i stua hos demente

Teknologi for at eldre skal kunne bo lengre hjemme finnes allerede, men brukes ikke fordi mange helsearbeidere er teknologiske analfabeter.

Mellom gnu og menneske

Tanzania vil bygge vei tvers over Serengeti nasjonalpark. Må det ødelegge parken? NTNU-biolog mener nei.

Oljefyrt håp

Norge hjelper Afrikas yngste oljenasjon med velstandsresepten. Men læringen går begge veier.

Eit hjelpelaust offer?

Millionar av afrikanske ungar har mista foreldra i aids. Dei fleste blir tatt godt hand om – av sine eigne.

Under Afrikas sol

Solceller kan langt på vei løse Afrikas energiproblemer. Men motkreftene er mange.

Tek rotta på rotta

I det sørlege Afrika fortærar rotter årleg mais som kunne fødd millionar av menneske. Ein økonom har nøkkelen til løysinga på problemet: Rett timing.

Skriver muntlige språk

Lingvister får muntlige språk i Ghana ned på papiret og inn på data. Dette hjelper kvinner til å skaffe seg et levebrød.

Varm Winther

Svein Winther (46) synes at Sintefs visjon «Teknologi for et bedre samfunn» bør eksporteres til Afrika.

Fra kassert til brukbar

«Blessed are those who forget the deformity of my body and see the shape of my soul» står det på A4-arket som er stiftet på veggen i det lille verkstedet i Afrika.

Befolkningsvekst truer Serengeti Nasjonalpark

I mai legger opptil 1,5 millioner gnu ut på den årlige vandringen etter vann og mat i Serengeti Nasjonalpark. Deres største fiende er ikke rovdyrene som følger etter dem, men menneskene.