fattige leiligheter

SULT SKADER PSYKOLOGISK UTVIKLING

Barn behøver slett ikke være spesielt underernærte for at den psykologiske utviklingen påvirkes av det. Selv mild eller moderat underernæring i tidlige barneår skader psykologisk utvikling langt senere i livet. Det er konklusjonen på en undersøkelse stipendiat ved NTNU Lily Yaa Appoh har gjort blant barn og unge i Ghana. Tidligere studier har slått fast at bare den alvorlige underernæringen har gitt negative effekter. Blant verdens underernærte barn lider ca 80 prosent av mindre alvorlige former. I global sammenheng betyr dette at hjelpeprogrammer ikke bare må rettes mot bekjempelse av alvorlig underernæring, men også mot de utviklingsproblemene som oppstår som følge av moderat underernæring.