Dokument med dårlige økonomiske resultater

VERDENSBANKEN VIL BRUKE SINTEF

Verdensbanken har bedt SINTEF om bistand til å utvikle nasjonal statistikk om funksjonshemmede og fattigdom i Indonesia. SINTEF Helses avdeling for Levekår og tjenester har i en årrekke gjennomført levekårsstudier blant funksjonshemmede i Afrika. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har vært oppdragsgiver for dette programmet, med finansiering fra Norad gjennom Atlasalliansen.

Nå ønsker Verdensbanken å benytte ekspertisen i SINTEF Helse til å utvikle nasjonal statistikk om funksjonshemmede og fattigdom i Indonesia. Rammen er på 110 000 USD. I tillegg har Verdensbanken bedt SINTEF lage en design for kvalitative studier av funksjonshemmede og fattigdom med ramme på 50 000 USD. Dette skal gjennomføres i samarbeid med miljøer i Kenya. Det er grunn til å se på oppdragene fra Verdensbanken som et lite, men viktig gjennombrudd for internasjonal finansiering av SINTEFs bistandsprosjekter.