Kronikker

Laste ikon
LASTER INNHOLD
KRONIKK

Hva koster et kulturhus?

Stjørdal kommune bygger kulturhus. Byggekostnaden har vært gjenstand for omfattende debatt og behandling. Usikkerheten slike prosjekter alltid inkluderer fremstår likevel som underkommunisert.

KRONIKK

Klimaløsning i rør

SINTEF Energi får nøkkelrolle i EU-prosjekt som skal sikre at innfanget CO2 kan fraktes trygt og kostnadseffektivt i rør – fra fangstanlegg til lagringssted. Et nytt eksempel på at arbeid i forskningssenteret FME BIGCCS resulterer i internasjonal aktivitet.

KRONIKK

Pengene eller livet

Økonomi og helse henger nøye sammen. Derfor er politikk av stor betydning for folkehelsa, av større betydning enn mange kanskje er klar over. Men hvordan økonomi og helse egentlig henger sammen i rike land er det kanskje enda færre som er klar over.

KRONIKK

Neppe mer forskning i horisonten

Mange etterlyser mer forskning i Norge. Er det da riktig å øke overføringene til EUs nye forskningsprogram, slik den nye forskningsmeldingen legger opp til? I så fall bør forskningsbudsjettet til norske programmer økes tilsvarende.

KRONIKK

Plettfri gjenvinning av lettmetall

I Holmestrand får aluminiumskrap nytt liv – på energibesparende vis. Tilbake får Europa valsede plater av resirkulert aluminium som tåler å være “ytterklær” for bygninger.

KRONIKK

Korsmesse

Dagen i dag, den 3. mai, blir markert som korsmesse i den katolske kalenderen og på primstaven.

KRONIKK

Trivsel på Saupstad

En del bydeler som hovedsakelig består av blokkbebyggelse fra 1960-tallet har en tendens til å bli vurdert som lite attraktive bomiljøer.

KRONIKK

Hjelp med hukommelsen

Hukommelsen svikter med økende alder, slik er det med meg også. Det er hardt å innrømme det, særlig for en som har jobbet hardt mot at alder skal få skylden for problemer.

KRONIKK

Pensjonist-app som behandling

«Vil du være med på gammeldans i morgen? Per Kristian og Anne har meldt seg på». Meldinger som dette slår an blant pensjonister i Trondheim.

KRONIKK

Laks med god smak

Hvordan skaffe nok mat til verdens befolkning? Vi må hente maten lenger ned i havets næringskjede.