Kronikker

Laste ikon
LASTER INNHOLD
KRONIKK

Petroleumsforskning som månelanding

Olje- og gassforskning er forutsetningen for Norges materielle rikdom og utgjør navet i tunge norske utdannings- og forskningsmiljø. Derfor er det på høy tid med en debatt om det faktum at staten bare bruker “smuler” på denne disiplinen.

KRONIKK

Grønnere metallproduksjon

Etter at en smelteovn i Salten ga slipp på sine innerste hemmeligheter, har den spart miljøet for avgasser tilsvarende utslippet fra 150 000 dieselbiler.

KRONIKK

La oss våge å satse stort

Norge er antakelig landet i Europa som har de beste forutsetningene for å satse tungt på forskning. La oss våge å satse. La oss våge å tenke stort, sier universitetsrektor Gunnar Bovim.

KRONIKK

Grønne vinduer

Vinduer ble lenge betraktet som energisluk i vinter-Norge. Men utstyrt med siste nytt fra forskningsfronten på dette feltet, kan kontorbygg bruke mindre energi enn bygninger helt uten vinduer.

KRONIKK

Bygg bru over den teknologiske dødsdal

Mange innovasjoner krysser aldri «the technology valley of death», spranget fra utvikling av ny teknologi til kommersialisering. Ifølge analysebyrået Frost & Sullivan gjelder dette 4 av 5 innovasjoner.

KRONIKK

Broen – krim eller karriere?

Denne høsten har vi fått en ny bro på NTNU. Men det handler ikke om Saga Norén og den dansk-svenske kriminalserien på begge sider av Øresundsbroen.

KRONIKK

Norges smarteste investering

Alle vet at det å satse på læreren er en kjempegod investering. NTNU tar sin del av ansvaret ved å gi Norge de aller beste lektorene.

KRONIKK

Strømmen skal fram

Samfunnet er avhengig av å unngå strømbrudd i stor skala. Europa utvikler nå metoder som skal øke forsyningssikkerheten på en samfunnsøkonomisk forsvarlig måte.

Gemini.no logo
KRONIKK

Hemmelig brannkunnskap

Samfunnet går glipp av viktig kunnskapsoverføring om brannsikkerhet, fordi staten har overlatt til industriaktører å finansiere brannforskningen.

KRONIKK

Mange voldtektsofre har skyhøy promille

Prøver tatt av kvinner som har henvendt seg til overgrepsmottaket i Trondheim, viser at de i snitt hadde en promille på 1,9 da overgrepet skjedde. Det er nok til å sette en ung kvinne helt ute av spill.

KRONIKK

Krangelen om barna

Sommer er ofte høysesong for samlivsbrudd. Er det riktig å tvinge konfliktforeldre til mer megling?

KRONIKK

Kvinner og stemmerett

Kvinnestemmeretten i 1913 er en viktig kvinnepolitisk begivenhet, men ikke mindre betydningsfull for det norske demokratiet. Med stemmerett til kvinner ble den politiske demokratiseringsprosessen som hadde pågått gjennom 1800-tallet sluttført.

KRONIKK

Ambisiøs skolerehabilitering

Brandengen skole i Drammen er et demonstrasjonsbygg i EU-prosjektet «School of the Future Towards Zero Emission with High Performance Indoor Environment”.